โรงงานผลิตน้ำมันพืช วีแฟท แอนด์ ออยล์

0-2587-8431-2, 08-0555-8155
vfatandoil@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแฟท แอนด์ ออยล์ โรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์ FATTY ACID เพื่ออุตสาหกรรมและส่งออกวัตถุดิบอาหารสัตว์ น้ำมันพืชสำหรับการผลิตอาหาร ตัวอย่างเช่น น้ำมันพืชและไขมันสัตว์

ประโยชน์ของการใช้ ไขมันผสมในอาหารสัตว์ แหล่งโปรตีนจากพืช ได้แก่ กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากเมล็ดฝ้าย กากมะพร้าวอัด กระตุ้นให้สัตว์น้ำกลิ่นอาหารได้มากขึ้น น้ำมันพืชที่ใช้ผสมอาหารสัตว์น้ำ เพื่อบริการลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 28 ปี ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012 353 400 2791

เบอร์โทรติดต่อ

0-2587-8431-208-0555-8155

สินค้าและบริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแฟท แอนด์ ออยล์ โรงงานผลิตน้ำมันพืช นนทบุรี ปทุมธานี ผู้ผลิต ขายส่ง น้ำมันพืช สำหรับปรุงอาหาร และ กากถั่วเหลือง น้ำมันปาล์มดิบ รองรับการผลิตอาหารสัตว์

น้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์ (Fatty Acid) เพื่ออุตสาหกรรม เช่น กรดน้ำมันปาล์ม

กรดน้ำมันปาล์ม

 

ส่งออกกากถั่วเหลือง น้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์ เพื่อจำหน่ายให้กับโรงงานอาหารสัตว์ใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมอาหารสัตว์

กากถั่วเหลือง

 

ขายส่ง น้ำมันปาล์มดิบ การผสมน้ำมันปาล์มดิบในอาหารสัตว์

น้ำมันปาล์มดิบ

 

โรงงานน้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร นนทบุรี ปทุมธานี ผู้ผลิตน้ำมันพืช ได้แก่ น้ำมันข้าวโพด น้ำมันงา น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืช น้ำมันมะกอก น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเมล็ดคำฝอย

น้ำมันพืชใช้กับอาหารสัตว์

ติดต่อเรา

ชื่อธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีแฟท แอนด์ ออยล์

ที่อยู่
8/115
ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด 48 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

พิกัด

13.940804, 100.5422153